Inspektor Branży Mechanicznej | Nysa, woj. opolskie

Dodane 10 miesięcy dni temu

Klientem DTH jest międzynarodowa firma inżynieryjna. Nasz Klient świadczy usługi zarządzania projektami, budową, doradztwem oraz rozwiązaniami inżynieryjnymi dla branży budownictwa przemysłowego. 

Lokalizacja: Nysa 

Forma zatrudnienia: B2B
Okres zatrudnienia: od stycznia/lutego 2022 na okres minimum 1 roku

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez Wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie
 • reprezentowanie firmy wobec klientów i instytucji
 • uczestnictwo w przygotowywaniu ofert i utrzymywaniu kontaktów z klientami

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w instalacjach – rurociągi transportowe (z różnego rodzaju medium – preferowane ciecze, gazy) oraz w mechanice i układach wentylacyjno- klimatyzacyjnych (HVAC)
 • doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej – HVAC
 • bardzo dobra znajomość AutoCAD, MS Office, mile widziana znajomość programów do kosztorysowania i MS Project
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

KLIENT OFERUJE:

 • Pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie inżynierskiej.
 • Możliwość pracy w oparciu o wysokie standardy jakościowe.
 • Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta sportowa, kursy językowe).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pracy nad złożonymi, różnorodnymi projektami realizowanymi dla renomowanych klientów.

Kontakt do Konsultanta prowadzącego projekt:

Jacek Bogusiewicz
E-mail: j.bogusiewicz@dth-selection.pl
Mobile: +48 574 297 882

Aplikuj online

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgadzam się na przetwarzanie przez DTH Selection Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.