Budownictwo

W branży budowlanej współpracujemy z firmami realizującymi projekty w każdej fazie inwestycji. Rekrutujemy inżynierów i menedżerów na różnym poziomie posiadanego doświadczenie i uprawnień zawodowych. Obsługujemy firmy dostarczające rozwiązania i usługi dla budownictwa:

 • drogowego
 • kolejowego
 • kubaturowego
 • przemysłowego

w zakresie materiałów budowlanych, sieci zewnętrznych i wewnętrznych, wynajmu i sprzedaży sprzętu budowlanego.

Specjalizacje

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

NADZÓR INWESTORSKI

INŻYNIERIA BUDOWY

KOSZTORYSOWANIE

PROJEKTOWANIE

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ADMINISTRACJA KONTRAKTU

ROZWÓJ BIZNESU

Przykłady realizowanych stanowisk:

 • Dyrektor Zarządzający
 • Członek Zarządu
 • Dyrektor Operacyjny
 • Dyrektor Oddziału
 • Dyrektor Kontraktu
 • Dyrektor Rozwoju
 • Kierownik Projektu
 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót
 • Inspektor Nadzoru
 • Kierownik Przygotowania Produkcji
 • Administrator kontraktu
 • Kierownik ds. roszczeń
 • Kierownik ds. rozliczeń
 • Kierownik ds. zakupów
 • Projektant
 • Asystent Projektanta
 • Inżynier Budowy
 • Inżynier ds. Ofertowania
 • Specjalista ds. Zakupów
 • Inżynier ds. Gwarancji
 • Inżynier ds. Planowania
 • Produkcji
 • Inżynier ds. Harmonogramu
 • Inżynier Sprzedaży projektowej